top of page
titlebar-bg.webp

ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਸੰਜੀਵਨ ਨੇਤਰਾਲਿਆ >ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ> ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਇਲਾਜ
Banner-1.webp

ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਅੱਖ ਦੇ ਹਲਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਰੈਟੀਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Untitled-300x172.webp

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀਟਾਈਪ 1 ਅਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਟਿਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਖ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਲਾਕੋਮਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:
 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ
 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰੋਲੀਫੇਰੇਟਿਵ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ (NPDR ਤੋਂ ਛੋਟਾ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੈਟੀਨਾ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਫੈਲਣ ਜਾਂ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਨ-ਪ੍ਰੋਲੀਫੇਰੇਟਿਵ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੇਟੀਨਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਟੀਨ ਬਲਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਤਰਲ ਅਤੇ ਖੂਨ ਕਈ ਵਾਰ ਰੈਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੈਟੀਨਾ ਦਾ ਵਿਆਸ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰੋਲੀਫੇਰੇਟਿਵ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਨਜ਼ਰ ਘਟਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੀਟੀਨਾ ਦੇ ਮੈਕੁਲਰ (ਕੇਂਦਰੀ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਡੀਮਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਕੁਲਰ ਐਡੀਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 

ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ
 

ਪ੍ਰੋਲੀਫੇਰੇਟਿਵ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਟਿਨਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਟਰੀਅਸ (ਜੈਲੀ ਵਰਗੀ) ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ). ਇਸ ਨਾਲ ਦਾਗ ਟਿਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਖ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਰੈਟੀਨਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਖ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਾਕੋਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?


ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੈਟੀਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹਾਪਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
 

 • ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
 

 • ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ


ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਰੈਟਿਨਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸਿਵ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੋ ਲੋਕ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਟਿਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 

 • ਲੰਮੀ ਸ਼ੂਗਰ
   

ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 90% ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਾਈਪ-1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਡਾਇਬਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲਗਭਗ 79% ਲੋਕ ਜੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਪ-2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ, ਨੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

 • ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
   

ਮੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਗਲਾਈਸਰਾਈਡਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ
   

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ, ਅੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ।

 

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ? 

ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ।

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹਨ:

 • ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ

 • ਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ

 • ਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਟਾਕ

 • ਫਲੋਟਰਸ (ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸਤਰ)

 • ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਖੇਤਰ
   

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੱਛਣ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਧ ਜਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੈਟਿਨਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੀਡੀਆਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਲੀਫੇਰੇਟਿਵ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੈਟਿਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅੰਗ ਵਿਟਰੀਅਸ (ਇੱਕ ਜੈੱਲ ਵਰਗਾ ਤਰਲ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵਨ ਨੇਤਰਾਲਿਆ ਵਿਖੇ ਡਾਇਬਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯਕੀਨੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?


ਹਾਂ, ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਟੀਰੌਇਡ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਜੀਵਨ ਨੇਤਰਾਲਿਆ ਅਡਵਾਂਸਡ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਜੀਵਨ ਨੇਤਰਾਲਿਆ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਲੱਖਣ ਟੇਲਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਇਲਾਜਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ।

ਮੈਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਵਾਂ?

 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜਿਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਖਾਣਾ, ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸੰਜੀਵਨ ਨੇਤਰਾਲਿਆ ਦੇ ਟੇਲਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਜੋ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ। ਸੰਜੀਵਨ ਨੇਤਰਾਲਿਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਲਈ ਲੇਜ਼ਰ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

 

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਗ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਰੈਟਿਨਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਟ੍ਰੀਅਸ ਹਿਊਮਰ ਅਤੇ ਦਾਗ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਲਈ ਲੇਜ਼ਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਵਨ ਨੇਤਰਾਲਿਆ ਅਡਵਾਂਸਡ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਜੀਵਨ ਨੇਤਰਾਲਿਆ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਲੱਖਣ ਟੇਲਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਇਲਾਜਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ।

ਕਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ?

 

ਸੰਜੀਵਨ ਨੇਤਰਾਲਿਆ ਅਡਵਾਂਸਡ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਡਵਾਂਸਡ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਜੀਵਨ ਨੇਤਰਾਲਿਆ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਲੱਖਣ ਟੇਲਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਇਲਾਜਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ।

bottom of page